עקרונות
שיטת המשחק חלוםיקום® מבוססת על 5 עקרונות:
 
 
 1. שלושה כוחות
 2. חיבור פעולות
 3. עוצמת דמויות שקולה
 4. יישום הלחימה בצורה סכימתית
 5. פעולות על־טבעיות מוגבלות בנקודות
1. שלושה כוחות
כל שחקן מקבל מספר קבוע של נקודות כוח, אותן הוא מחלק בין 3 כוחות:
 • כושר: הכח הפיסי והיכולות הפיסיות של הדמות
 • קסם: הכוח העל טבעי הפנימי של הדמות
 • אמונה: כוח על טבעי של הדמות שמקורו בכוח חיצוני.
  כוחות אלה מעניקים פעולות ויכולות לדמותו של השחקן.
 •