עקרונות  
  2. חיבור פעולות
חלק מהפעולות במשחק ניתנות לחיבור עם פעולות אחרות מתוך מטרה לחזק את הפעולות המקוריות. הכוונה ב"חיבור" היא לחיבור של הכוחות מהם נובעים הפעולות.
דוגמה:
  • דמות אוחזת בחרב. כוחה של החרב נובע מהכושר של הדמות.
  • בשלב הבא הדמות עוטפת את החרב בצלילים קסומים. הצלילים הקסומים נובעים מכוח הקסם של הדמות ולכן כוחה של החרב ינבע מהכושר+הקסם של הדמות.
  • לבסוף הדמות מברכת את החרב. הברכה נובעת מהאמונה. כוחה הסופי של החרב ינבע מהכושר+הקסם+האמונה.
  •