עקרונות  
  3. עוצמת דמויות שקולה
הכוונה בעקרון זה שכוחן של הדמויות בלחימה שקול, כלומר תיאורטית, בהתעלם מהציוד, הנזק שכל דמות גורמת ומספר הפגיעות שכל דמות יכולה לספוג (חַיּוּת) זהה לכולן. חלקן יעשו זאת באמצעות כוחן הפיסי וחלקן יעשו זאת בקסם או בתפילה. דוגמה:
לדמות הראשונה כושר 9 , אמונה 2
לדמות השנייה כושר 1, קסם 6, אמונה 4
מאחר וסך נקודות הכח של הדמויות הוא 11 , אם יילחמו הדמויות האחת בשנייה, החַיּוּת והנזק שלהן יהיו זהים. השוני בין הדמויות יתבטא במומחיות שלהן (התגנבות, חוש שישי, זיהוי רעלים וכו') ובפעולות המיוחדות שלהן (ריחוף, היעלמות, גרימת פחד, ריפוי וכו').