אביזרים  
 
3. לוח
לוח המשחק נועד לעקוב אחר מצב הדמויות משחק לצרכי לחימה.

האזורים בלוח
1. מקום לפיסות קרטון שמייצגות את הַחַיּוּת ונקודות על־טבעיות (קסם, אמונה) של הדמויות. קיימים ארבעה אזורים כאלה, אחד לכל דמות.
2. מקום לעקוב אחר מיקומי הדמויות ותנועותיהן. כל משבצת מייצגת תנועה אחת בזמן לחימה. 3. מקום לפיסות קרטון שמייצגות את הפגיעות באויבים. כל טור מייצג יריב אחד.