מקצועות
 
  המקצוע הוא העיסוק היוםיומי של הדמות ומקור הפרנסה שלה. המקצוע במשחק קובע את החיסכון של הדמות וידע ומומחיות שימושיים בהרפתקה.


בדיקה עצמית של מומחיות מקצועית
בכל פעם שבעל מקצוע נתקל באתגר בתחום מקצועו (מהנדס: תיקון גשר, טבח: זיהוי מזון מורעל, עו"ד: חילוץ דמות מהרשעה במשפט, סייר: זיהוי עקבות חיה וכו') הוא יבצע בדיקה כדי לקבוע האם הצליח באתגר.
באופן בסיסי תוצאה 50 ומעלה בזריקת קוביות אחוזים מהווה הצלחה. תוצאה זו יכול לגדול אם הפעולה קשה יותר מהרגיל או לקטון, אם הפעולה קלה יותר מהרגיל.