ארגונים
כל המקצועות במשחק משתייכים לאחד מ-4 הארגונים הבאים:
 
 
  1. ארגונים צבאיים/מדיניים
  2. האקדמיה למגיה/מוסיקה
  3. איגודים
  4. מסדרים דתיים
1. ארגונים צבאיים/מדיניים
צבאות של ממלכות, צבאות של ערים חפשיות, משמר עירוני, משמר של אציל. כל אלה הם ארגונים צבאיים. בקטגוריה זו נכללים גם מעמד הפרשים ומעמד האצולה.
מקצועות צבאיים: לוחם, סייר.
מקצועות נוספים: לוחם, טבח, מהנדס, מנהל חשבונות, סוחר (קניין צבאי), עורך דין צבאי, רופא צבאי.