ארגונים  
  3. איגודים מקצועיים
התאגדות של בעלי מקצועות מאותו ענף במטרה להגן על עניין משותף, חומרי בדר"כ. בעלי מקצוע אקדמים יתאגדו כדי לקבוע כללי אתיקה לכל העוסקים במקצוע, עזרה הדדית וייצוג פוליטי.
האיגוד תחום עיסוק מקצועות ארגוניים
אחוות הרפואה רפואה ציבורית, מתן רשיונות רופא, עורך דין
גילדת הבנאים בניית מבנים, גשרים, דרכים וכו' אדריכל, טבח, מהנדס, מנהל חשבונות, סוחר, עורך דין, רופא
גילדת האומנים ציור, גילוף, פיסול, קישוט מבנים אומן, מנהל חשבונות, סוחר
חווה חקלאית גידולי שדה, משק החי, דייג איכר, טבח, מהנדס, מנהל חשבונות
גילדת הכורים חיפוש עפרות, כריה וזיקוק הגלם טבח, לוחם, מהנדס, מנהל חשבונות, סוחר, עורך דין, רופא
גילדת הסוחרים קנייה והובלה של סחורה, מתן רשיונות סוחר, טבח (בעל פונדק), עורך דין
תיאטרון הצגות ומחזות לקהל שחקן, טבח, מנהל חשבונות