ארגונים  
  4. מסדרים דתיים
אופיים המסדרים הדתיים תלוי באמונה. במשחק ישנם שבעה מוקדי אמונה (ירח, אדמה, טבע, ים, רוח, נצח ושמש) המיוצגים ע"י שבעה מסדרים "טובים" ושני מסדרים "רעים". המסדרים "הרעים" רודפים את מאמיני המסדרים האחרים וכופים המרת דת.
כל נושאי האמונה (תיאולוגים שהפכו לכוהני הדת) משתייכם למסדר דתי. פרט אליהם מעסיקים מסדרים שונים את בעלי המקצוע הבאים: טבח, לוחם, מהנדס, מנהל חשבונות, סוחר (קניין), עורך דין, רופא, שחקן.