כוחות  
  קסם
הכוח הפנימי של הגוף. הקסם במשחק מופיע ב-3 צורות:
 • מגיה: היכולת להשפיע על המציאות במילים ותנועות הנקראים לחשים.
 • מוסיקה: היכולת להשפיע על המציאות בשירים ובמנגינות קסומות.
 • מיסטיקה: היכולת להשפיע על המציאות בריכוז ובמחשבות הנקראות הגיגים.

  הקסם מאפשר:
 • הגנה פיסית
 • הגנה מנטלית
 • שיפור קסום של יכולת הלחימה בנשק
 • יכולות לחימה קסומות
 • תנועה קסומה במרחב
 •