עימותים
  עימות מעמיד את יכולות הדמות מול יכולותיו של האחר.
    עימות מתנהל באופן הבא:
  1. המנחה זורק קוביית אחוזים
  2. השחקן זורק קוביית אחוזים
  3. המנחה יוסיף תוספת לאחת משתי התוצאות (כפי שמוסבר בהמשך) והתוצאות לאחר התוספת יושוו. מנצח בעל התוצאה הסופית הגבוהה יותר.
    קיימים שלושה סוגי עימותים:
  1. עימותים מקצועיים בהן קובעת המקצועיות של הדמות
  2. עימותים פיסיים בהם קובע הכושר של הדמות
  3. לחימה.