המערכה
  המשימה
משך שנים נודעה העיירה לבוא כמקום בטוח ושליו. בחודשיים האחרונים הופרה השלווה בהתקפות שודדים פראיות על שיירות המסחר. כיאה לעיירה מודרנית, יש בה משמר מיומן. נסיונות של המשמר לאתר את מחבוא השודדים נכשלו וגרוע מכך, באחד הסיורים הותקף המשמר בעצמו והוכה ע"י השודדים!
עכשיו היה ברור שהשודדים אינם עוברי אורח שעברו לעסוק בשוד. זוהי חבורה גדולה ומסוכנת. אבל חבורה כזאת זקוקה למקור מים, לאספקת מזון ולמקום מסתור. כל אלה אינם מצויים במרחב סביב העיירה (פרט לעיירה עצמה) ובגבעות הנמוכות מסביב, אין סימני חנייה. מהיכן הם באים? להיכן הם נמלטים?
פיתרון התעלומה וענישת השודדים זו משימתם הראשונה של הדמויות. האם הן יכולות לעמוד במקום בו המשמר הרים ידיים?